COCOMI.VN Membership là gì?

COCOMI.VN Membership là gì?

COCOMI.VN Membership là chương trình Khách hàng Thân Thiết, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biêt dành riêng cho khách hàng thân thiết của COCOMI.VN. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo số điện thoại.