DF

DF (0)

Tạo trang collection page của các sản phẩm styling sẽ livestream  & chương trình đặc biệt hoàn tiền, chỉ áp dụng từ 19:30-21:30 trong 2 ngày 19-20/6
+ 6tr hoàn tiền 1,5tr => tính tiền 4,5tr
+ 12tr hoàn tiền 3,5tr => tính tiền 8,5tr
- Add chương trình GWP theo số lượng:
5 khách hàng chốt đơn đầu tiên với hóa đơn 4,5tr tặng 1 hộp đựng trang sức 20 năm
5 khách hàng chốt đơn đầu tiên với hóa đơn 8,5 tr tặng 1 hộp Xmas

Bộ lọc