NGÀY ĐÔI SALE BỘI

NGÀY ĐÔI SALE BỘI (5)

GIẢM đến 70%
Áp dụng tại hệ thống CH Pandora và Website Pandora. 

* Lưu ý: 
- Chương trình không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác, chương trình thành viên hoặc quà tặng. 
- Chương trình không áp dụng với BST mới nhất.
- Không đổi size với sản phẩm giảm giá.

 

Bộ lọc