SS30

SS30 (0)

- Hoàn ngay 500.000 đối với các hóa đơn sau khi áp dụng giảm giá 20% vẫn đạt giá trị bill tối thiểu 3.500.000 (Chỉ áp dụng mua hàng tại website Pandora.norbreeze.vn)
- Hoàn ngay 1.000.000 đối với các hóa đơn sau khi áp dụng giảm giá 20% vẫn đạt giá trị bill tối thiểu 6.000.000
- Hoàn ngay 2.500.000 đối với các hóa đơn sau khi áp dụng giảm giá 20% vẫn đạt giá trị bill tối thiểu 12.000.000

***Lưu ý:

- Chương trình áp dụng cho danh sách sản phẩm nhất định.

- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác, thành viên, VIP.

Bộ lọc