SALE HÈ RỰC LỬA - GIÁ GIẢM MỘT NỬA

Xem ngay

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Tổng quan:

1.1. Chào mừng bạn đến với website Pandora.norbreeze.vn được vận hành bởi Công ty TNHH bán lẻ NBP VN. Pandora.norbreeze.vn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.2. "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" [HM1] có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên và thông tin liên hệ.

1.3. Bằng việc sử dụng các dịch vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.[HM2]  Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên web của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính sách bảo mật này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình thanh toán. Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục đích áp dụng

- Hệ thống thanh toán thẻ trên website (sau đây gọi là “Chúng tôi") được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Chúng tôi đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

- Ngoài ra, Chúng tôi còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

Quy định cụ thể

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

+ Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer). Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin khách hàng cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.

+ Hệ thống thanh toán đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin của PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org).

+ Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Chúng tôi áp dụng với khách hàng:

+ Chúng tôi cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên Chúng tôi với nguyên tắc Chúng tôi chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:

* Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

* Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của Chúng tôi mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên Đối Tác Cổng Thanh Toán.

+ Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure (giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật)

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông thường, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn để:

- Tạo điều kiện và tăng cường việc sử dụng Dịch vụ của bạn

- Quản lý tài khoản của bạn và cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng

- Thực hiện nghiên cứu và phân tích về việc bạn sử dụng hoặc quan tâm đến trang web, dịch vụ và nội dung do chúng tôi cung cấp hoặc các sản phẩm, dịch vụ và nội dung do người khác cung cấp

- Xác minh tính hợp lệ của bạn

- Thi hành Điều khoản Sử dụng

- Quản lý kinh doanh

- Thực hiện các chức năng theo cách khác cho bạn tại thời điểm thu thập

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Khách hàng sẽ được chúng tôi lưu trữ trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản truy cập. Đối với các tài khoản đã ngừng hoạt động, chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin cá nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc và các yêu cầu khác liên quan đến lịch sử mua hàng của khách hàng

4. Đơn vị tiếp cận thông tin khách hàng và phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin của khách hàng được thu thập thông qua trang thương mại điện tử Pandora.norbreeze.vn được sở hữu bởi công ty TNHH Bán Lẻ NBP VN.

Những thông tin này có thể được chuyển giao đến các đối tác kinh doanh, hoặc chi nhánh của công ty TNHH Bán Lẻ NBP VN trong và ngoài nước Việt Nam.

Pandora.norbreeze.vn sẽ chuyển giao thông tin cho bên thứ ba trong trường hợp được yêu cầu bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng. Ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển.

Pandora.norbreeze.vn có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Pandora.norbreeze.vn có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý) để đưa ra được số liệu tổng quát, thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp chúng tôi tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi thông tin khách hàng cho các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Pandora.norbreeze.vn: các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng; bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Toàn bộ các bên thứ 3 này đều phải cam kết trong việc chỉ sử dụng thông tin khách hàng để phục vụ mục đích mà chúng tôi yêu cầu. Pandora.norbreeze.vn được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm liên quan đến các trường hợp làm lộ thông tin khách hàng do bên thứ 3 gây ra bởi những hành vi không phục vụ những yêu cầu của chúng tôi.

Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (Ví dụ: tiếp thị lại khách hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Trao đổi thông tin khách hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Pandora.norbreeze.vn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính sách này.

Khách hàng tuyệt đối không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trên Pandora.norbreeze.vn, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Pandora.norbreeze.vn, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm đều bị coi là những hành vi xâm phạm Chính sách của Pandora.norbreeze.vn. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Phương thức và công cụ

Để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, người dùng có thể vào mục “Thông tin Tài khoản” trên trang web Pandora.norbreeze.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng theo hotline 1900299998 hoặc email pandoraonline@nca.com.vn để đăng ký, chỉnh sửa và quản lý các thông tin cá nhân của mình.

Các thông tin được chỉnh sửa bao gồm: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Email, Địa chỉ liên hệ; thiết lập/thay đổi mật khẩu.

Lưu ý, mỗi cá nhân chỉ được dùng 01 số điện thoại hoặc 01 email để đăng ký và định danh.

6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Hotline: 1900299998

Email: pandoraonline@nca.com.vn

Facebook Pandora Việt Nam: https://www.facebook.com/pandoravn